Wednesday, March 16, 2011

Gađenje ili To smrt dolazi - Henri Michaux

Predaj se, srce moje,
Dosta smo se borili,
I neka se život moj zaustavi,
Nismo bili podlaci,
Učinili smo što smo mogli.

O, dušo moja,
Da li odlaziš ili ostaješ?
Treba da se odlučiš.
Ne pipaj mi tako organe,
Čas pažljivo, čas rasejano.
Da li odlaziš ili ostaješ?
Treba da se odlučiš.

A ja sam sustao već.
Gospodari Smrti,
Ja vas nisam ni hulio ni hvalio.
Sažalite se na mene, putnika sa tolikih putovanja bez prtljaga,
Ali i bez gospodara, bez bogatstva, dok je slava odlutala neznano kud;
Vi ste zacelo moćni, ali i smešni pre svega,
Sažalite se na ovog zaluđenog čoveka koji vam dovikuje svoje ime pre no što će preći ogradu,

Uhvatite ga u letu,
I neka se prilagodi, ako je ikako moguće, vašoj naravi i vašim navikama,
Pa ako vam je po volji da mu pomognete, pomozite ga, molim vas.

No comments: